DMCA Disclaimer

RedMoonPie.com Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm DMCA & Thông báo vi phạm bản quyền

Tại RedMoonPie, chúng tôi coi việc vi phạm bản quyền là nghiêm trọng và tuân thủ Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DMCA) và các luật hiện hành khác.

Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu đã đăng ký, tên sản phẩm và tên công ty hoặc logo xuất hiện trên trang web của chúng tôi đều thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bạn đã bị vi phạm trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi thông báo tới [email protected] với tất cả các chi tiết, bao gồm mô tả về tác phẩm mà bạn cho là đã bị vi phạm, vị trí của vi phạm tài liệu trên trang web của chúng tôi, và thông tin liên lạc của bạn.

Chúng tôi có thể xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm nếu chúng tôi nhận được thông báo DMCA hợp lệ. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt quyền truy cập vào trang web đối với những người vi phạm nhiều lần.

Xin lưu ý rằng RedMoonPie chỉ là một nền tảng dành cho mục đích nghiên cứu và học tập. Tất cả nội dung được tải lên bởi người dùng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng bởi người dùng. Chúng tôi không cho phép sử dụng thương mại nền tảng của mình và tất cả nội dung phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và luật hiện hành của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách DMCA của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].