You are downloading My Talking Angela MOD APK

Xem lối chơi:

Tập tin đang quét virus trong thời gian ngắn
Bạn có thể download tệp trong 30 giây

Cách cài đặt một ứng dụng

  1. Trong thiết bị Android của bạn, hãy truy cập Cài đặt
  2. Trong Cài đặt chung vào Bảo vệ trong phần Cá nhân
  3. Trong trang Bảo mật bên dưới Quản trị thiết bị, hãy chuyển đến Không xác định nguồn (Cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định) và chọn nó.
  4. Một hộp bật lên sẽ cảnh báo bạn về thay đổi, nó sẽ đóng lại bằng cách nhấp vào VÂNG.
  5. Kéo download Thông báo bảng điều khiển từ trên cùng của màn hình
  6. Vỗ nhẹ My Talking Angela MOD.apk và cài đặt.